دومین سال عروج ملکوتی چاپ
جمعه ، 10 آذر 1396 ، 16:08
العلماءُ باقونَ ما بقي الدَهْرُ أعْيَانُهُم
مَفْقُودَة وَأمْثَالُهُم في القُلُوبِ مَوجُودَةٌ

به مناسبت دومین سال ارتحال ملکوتی حکیم و عارف واصل
حضرت آیت الله محمد شجاعی (اعلی الله مقامه)
مجلس بزرگداشت از طرف بیت حضرت استاد برگزار خواهد شد.
زمان: روز سه شنبه 14 /9/ 1396 برابر 16 ربیع الاول 1439 قمری
از ساعت 15 الی 16:30
واقع در تهران بزرگراه ارتش شهرک ابوذر مسجد امام حسین (ع)