بیانات مهم و ارزشمند حضرت آیت الله محمد شجاعی (ره) در روز نیمه شعبان 1369 هـ ش چاپ
يكشنبه ، 8 فروردين 1400 ، 20:02
بیانات مهم و ارزشمند حضرت #آیت_الله_محمد_شجاعی (ره) در روز نیمه شعبان 1369 هـ ش