أسماء الحسنى

🌺أسماء الحسنى🌺

چگونه می توان اسمای حسنای الهی را احصاء نمود؟

حضرت رسول صلّی الله علیه و آله فرمود:

« برای خدا در میان اسماء او، نود و نه اسم وجود دارد که هرکس آنها را احصاء کند به بهشت و به جوار خدای متعال راه می یابد.»

احصاء مورد نظر، احصائی است که انسان با آن احصاء در طریق بهشت و در جوار حق حرکت می کند، و در مدارج عبودیت، و توحید پیش می‌رود و احصائی است که انسان با آن احصاء در سفر الی الحق و در سلوک الی الله مراتب را سیر می‌کند و به موطن خود می‌رسد، و احصائی است که انسان با آن احصاء صعود نموده و عوالم را پشت سر می‌گذارد و به جایگاه اصلی خود که از آن نزول کرده است نایل می‌گردد، و احصائی است که انسان با آن احصاء وظایف بندگی و آداب عبودی را به جا می‌آورد و به جوار معبود خود راه می‌یابد؛

🔹« مَن أحصاها دَخَلَ الجَنَّه »

📘 « #اسماء_حسنی » تألیف حضرت استاد آیت الله محمد شجاعی (ره)

تلفن مرکز پخش انتشارات سروش : ۰۲۱۶۶۴۹۳۶۲۲ — ۰۲۱۸۸۳۱۰۶۱۰