علم و عمل

علم و عمل

بسم الله الرحمن الرحیم هر چه یاد گرفتید، خاموش تر خواهید شد. شب و روز همت تان این باشد که یاد بگیرید. هر چه یاد گرفتید، ادعایتان ...
واجب و حرام

واجب و حرام

بسم الله الرحمن الرحیم اصل همین واجب و حرام است با شناخت جامع و وسیع. خوب بشناسد در واجب به عمل و در ...
شرک

شرک

بسم الله الرحمن الرحیم شرک عمل را حبط می کند. بر طبق آیه قرآن، شرک قبل از عمل نمی گذارد عملی ثبت شود و شرک بعد ...
اهل عمل

اهل عمل

بسم الله الرحمن الرحیم افرادی که عقل و شعور بالا داشتند، چرا شب و روز گریه می کردند و مضطرب بودند؟! همچون علامه (طباطبائی) و… آنرا ...

کتاب های برگزیده