مبانی نظری و عملی تزکیه (تکمیل شده✅)

به روز رسانی اخیر ۳ فروردین ۱۴۰۱ : فایل های ۲۷ الی ۳۱ اصلاح و به روزرسانی شد.

در خصوص فایل های صوتی بحث تزکیه و خودسازی منتشر شده در سایت حضرت استاد دو نکته حائز اهمیت است:

۱- فایل های صوتی این بخش توسط مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت استاد، بر اساس ترتیب مباحث ایراد شده‌ی حضرت استاد مرتب سازی شده است و این ترتیب بندی منحصراً در سایت مرکز تنظیم و نشر آثار موجود می‌باشد.

۲- تمام فایل های صوتی در این بخش از طریق رادیو قرآن تحت عنوان “کیمیای وصال” پخش شده است.