بسم الله الرحمن الرحیم
 
کتاب اَسماء حُسنی
آیت الله استاد محمد شجاعی
چاپ انتشارات سروش
چاپ اول سال ۱۳۸۳
 
تلفن مرکز پخش انتشارات سروش : ۰۲۱۶۶۴۹۳۶۲۲ — ۰۲۱۸۸۳۱۰۶۱۰

این کتاب ارزشمند دارای ۱۰ فصل است:

فصل اول ــ اهمیت اسماء حسنی در نظام وجود

فصل دوم ــ اصطلاحات مخصوص در تبیین اسماء الهی

فصل سوم ــ هر اسمی که احسن الأسماء است برای خدا و مخصوص اوست

فصل چهارم ــ مقصود از احسن الأسماء چیست؟

فصل پنجم ــ فرق معانی اسماء الهی با معانی اسماء مخلوقات

فصل ششم ــ اسمائی که در ظاهر قرآن آمده است

فصل هفتم ــ اسمائی که در روایات و دعاها آمده است
 
فصل هشتم ــ عدد ذکر شده برای اسماء در بعضی روایات چیست؟

فصل نهم ــ مقام ذات و اسماء حسنی

فصل دهم ــ اسماء ثبوتی و اسماء تنزیهی