با نماز و روزه دیگران فریب نخورید!

🔻فریب نخورید ❗️

🌓اداء امانت یکی از فضیلت‌های سالکین است و در مقابل آن ، خیانت یکی از جلوات هوی نفس می‌باشد.

🔹اداء حق امانت حتی در مقابل فاجر و کافر از وظایف سالکین است.

☀️مومن واقعی را با درست گویی و امین بودن می‌توان شناخت و انسان باید از فریب خوردن با ظواهر پرهیز کند.

🔸انجام دادن اذکار مختلف سالک را به تنهایی به مقصد نمی‌رساند بلکه ابعاد سلوک بسیار وسیع است.

🌿[سلسله مباحث تزکیه نفس ۱۳۶۲ ش]

#آیت_الله_شجاعی(ره)