توسل به سید الشهداء (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم

دست از دامن سید الشهداء صلوات الله علیه در همه ابواب و حوائچ برندارید ؛ اراده ندارید و نمی توانید تصمیم بگیرید و آن را می شکنید ، خراب می شود ، در هر موقفی از مواقف عبودیت ، می خواهید ترک گناه بکنید و نمی شود یا می خواهید مراقبت داشته باشید و نمی توانید ، دست به دامن حضرت ابا عبدالله (ع) بشوید که شفاعت خاصی دارد.

شروع کنید توسل را تا برسید به حاجت خودتان ؛ خدای متعال ما و شما را از شفاعت کبری رسول الله (ص) و شفاعت عظمی اباعبدالله (ع) محروم نکند.

اگر بخواهیم شفاعت عجیب را یاد بکنیم که بسیار وسیع و عمیق و اسرار آمیز است ، شفاعت آن حضرت است… .