جوار حضرت رسول اکرم (ص)


بسم الله الرحمن الرحیم 🌺

جوارحضرت رسول اکرم صَلّی اللهُ عَلیه وَ آله وَ سَلّم به معنی جوار رحمت حقّ است ، زیرا که حقیقت نوری او جلوه ی اَتمّ ، و ظهور أکمل أسماء رحمت است ؛ وَ مَا أرسَلناکَ إلاّ رَحمَهً لِلعالَمین .

آنکه در جوار او قرار می گیرد ، به شرط اینکه از اهل آن جوار باشد ، و سنخیّت لازم را داشته باشد ، از فیض أسماء رحمت ، واز تجلّیات آنها ، به نحو خاصّ ، و به نحو اسرار آمیزی برخوردار می گردد که در غیر جوار او ،آن برخورداری را در آن حدّ نخواهد داشت .

البته اشتباه نشود ؛ سخن در نزدیکی یا دوری ، و درجات برخورداری است ، و الاّ حضرتش شفیع کلّ است ، و هر کسی چه دور باشد چه نزدیک ، چه غایب باشد چه حاضر، چه این زمان باشد چه آن زمان و چه هر زمان ، چه بداند و چه نداند ، از شفاعت او ، و از وساطت او در برخورداری از افاضات ربوبی ، مستثنی نیست ، چه در دنیا و چه آخرت ….