🔸” سیر تکاملی در برزخ “

یکی از بحث برانگیزترین مباحث عالم پس از مرگ (برزخ) و اثبات سیر تکاملی در برزخ ( قسمت اول )

🔹مجموعه مباحث معاد گنجینه ای است ارزشمند از بیانات #علامه_شجاعی (ره) که درسال ۱۳۶۵ شمسی ایراد شده است.