العلماءُ باقونَ ما بقی الدَهْرُ أعْیَانُهُم
مَفْقُودَه وَأمْثَالُهُم فی القُلُوبِ مَوجُودَهٌ


به مناسبت دومین سال ارتحال ملکوتی حکیم و عارف واصل
حضرت آیت الله محمد شجاعی (اعلی الله مقامه)
مجلس بزرگداشت از طرف بیت حضرت استاد برگزار خواهد شد.
زمان: روز سه شنبه ۱۴ /۹/ ۱۳۹۶ برابر ۱۶ ربیع الاول ۱۴۳۹ قمری
از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
واقع در تهران بزرگراه ارتش شهرک ابوذر مسجد امام حسین (ع)