ذکر مصیبت در شب ۲۱ ماه مبارک

☑️ ذکر مصیبت در شب شهادت حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه ،

🏴 با لسان مبارک حضرت استاد اعلی الله مقامه