رحلت رسول الله (صلوات علیه و آله)

✔️” أُصِبْنا بِکَ یَا حَبِیبَ قُلُوبِنا “

“اوصاف حضرت رسول اکرم (ص) از زبان حضرت عیسی (ع) در انجیل برنابا”

بیانات آیت الله محمد_شجاعی (ره) در شب ۲۸ صفر ۱۴۰۹ _ ۱۳۶۷ شمسی