🌺 روز رحمت 🌸

🔸️ “اوقات با همدیگر یکسان نیست … لحظه ها با همدیگر یکسان نیست …. ما یکسان می‌بینیم … ولی اینطور نیست.”

🔹️ یکی از لحظه های رحمت که حساب خاصی دارد شب و روز عید مبعث است.

🔸️ این روز را باید مغتنم بدانید و از خدای متعال نجات خود را بخواهید.

✅️ همچنین یکی از شروط اساسی دعا این است که دعا را به صورتی جمعی بکنید؛ یعنی طلب خیر از خداوند را ابتدا برای سایر مؤمنین داشته باشید.

#عید_مبعث #رسول_الله (ص)