🏴 چرا نشسته اید؟!

کسی بخواهد #امام_رضا صلوات الله علیه را بشناسد ، بالاترین چیزی که اعجاب آور است ، بیانات و علم بسیار عجیب و دقیق و عمیق آن حضرت است در باب معارف و حقایق و اسرار توحید…

🔹به آن حضرت توسل بکنید چرا نشسته اید ! رفتید مشهد که رفتید اگر نه همانجا منزل خودتان ، زیارت آن حضرت را از دور بخوانید و خطاب بکنید… ما و شما دور هستیم ، یقین بکنید شما وقتی همین جا که هستید و حضرت رضا علیه السلام را مخاطب قرار می دهید ، فکر نکنید از اینجا قصد مشهد را می کنید ، این جور می کنید اما نزد امام هستید ، امام نزد شماست ؛

🔸محجوب هستیم دیگر چه باید کرد !؟ عالم عالم حجاب است ، این ها را باور کردن برای ما که در حجاب ها غوطه ور شدیم ، سخت شده است ولی باور بکنید وقتی می گویید یا #اباالحسن (ع) ، حرف شما را می شنود و در کنار امام هستید ؛

حالا اگر در مشهد هم بودید حساب خاصی دارد ، حرفتان را بگوئید گیر کردید مشکلاتتان را بخواهید در هر بابی از عبودیت و …