” ما شیعه‌ی امیرالمؤمنین (ع) نیستیم، ما مُحِبّ هستیم ” ( به معنای خاص )
سال ۱۳۷۱ هجری شمسی