عرض طاعت و تبعیت


بسم الله الرحمن الرحیم

…آخرین و مهم ترین نکته مداومت بر عَرض طاعت و تبعیّت، تجدید عهد و بیعت، و اظهار مودّت و محبت نسبت به حضرت ولیّ عصر(ع)، ناموس اکبر، بقیه الله، صاحب غیبت الهیّه، وارث انبیاء و ائمه، آیت عظمی، امام زمان « ارواحنا و ارواح العالمین له الفداء »، و توسل به او، و استشفاع از اوست.

این امر از ارکان اصلیّه در سلوک عبودی ، و در سفر الی الحقّ است. باید در هرشب و روز، یعنی در هر بیست و چهار ساعت، لااقلّ یک بار به این امر بپردازد، و وظیفه خود را در این باب بجا بیاورد، و جانب حضرت معبود را در خصوص این امر مراقبت کند ، که او خود طاعت و تبعیّت از امام ، عهد و بیعت با امام ، مودّت و محبت نسبت به امام ، و نیز توسل و استشفاع از امام را دستور داده و برآن تاکید فرموده است.

لازم است لااقلّ هر روز صبح ، بعد از اینکه نماز صبح را بجا آورد ، بعد از تسبیح حضرت زهراء سلام الله علیها ، و بعد از دعای صباح، دعای عهد را با حضور قلب بخواند و بر آن مداومت کند و دعای ندبه را نیز روزهای جمعه با حضور بخواند و بر آن مداومت داشته باشد.

برگی از کتاب « بقیه الله » صلوات الله و سلامه علیه حضرت استاد اعلی الله مقامه