🔸 ظهور حضرت ولی عصر (ع) در یک بحران و درگیری عالم گیر ، خواهد بود.

🔻از سوی دیگر در وقت ظهور آن حضرت، القای شبهات به گونه ای خواهد بود که انسان آن القائات شیطانی را به صورت یک موجود غیر عادی و غیبی خواهد پنداشت.

#ظهور #امام_زمان(ع)  ۱۳۷۱ شمسی #آیت_الله_شجاعی(ره)