فاطمه (س) نور عظمت خدای متعال

” خدای متعال حضرت زهرا (صلوات الله علیه) را از نور عظمت خود خلق کرد ؛ وقتی خلق کرد ، همه ی آسمان و زمین با اشراق آن نور روشن شدند. “