🏴 #مجلس_ترحیم

به مناسبت درگذشت خواهر مکرمه حضرت علامه آیت الله شجاعی (ره) مراسم ترحیم و بزرگداشت در شهر زنجان برگزار خواهد شد.

✔️ مرکز رسمی نشر آثار آیت الله استاد محمد شجاعی (ره)