🌺از حضرت رسول اکرم (ص) پرسیدند :

” اَوّلُ شیءٍ خَلَق اللهُ ما هُوَ “

🔹اولین چیزی که خدا خلق کرد چیست؟

” فَقالَ نُورُ نَبیّکَ یا جابرَ خَلَقَهُ ثُمَّ خَلَقَ مِنْهُ کُلّ خیر “

🔹فرمود : نخستین چیزی که خداوند خلق کرد، نور نبی تو بود، سپس خداوند هر خیری را از آن نور خلق کرد.

🔸سال ۱۳۶۷ شمسی
#علامه_شجاعی(ره)