بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب مقالات جلد سوم (تجدید چاپ هجدهم)

طریق عملی تزکیه ۲

آیت الله استاد محمد شجاعی

چاپ انتشارات سروش

چاپ اول سال ۱۳۷۲

تلفن مرکز پخش انتشارات سروش : ۰۲۱۶۶۴۹۳۶۲۲ — ۰۲۱۸۸۳۱۰۶۱۰

گزیده فهرست:

بخش اول: طلب و مجاهدت

دوام طلب …

اسوه های طلب …

مجاهدت در مقام طلب …

بخش دوم: مرتبه ی اول مراقبه ی اول مراقبه

امر اول: عمل به واجبات ترک معاصی …

امر سوم: مداومت بر تسبیح حضرت فاطمه زهرا (ع) …

امر هشتم: مداومت بر عرض طاعت و تبعیت نسبت به حضرات معصومین (ع)     …

بخش سوم: مرتبه ی دوم مراقبه

امور و وظایف لازمه …

امر اول: سعی در ترک هوا های نفسانی

امر دوم: مراعات آداب حضرت حق …

امر ششم: فکر است، و مراقبت جانب معبود …

امر دهم: توبه و استغفار است …