صوت

تمام فایل های صوتی در این بخش از طریق رادیو قرآن پخش شده و مرکز نشر حضرت استاد این فایل ها را دسته بندی و تا حد امکان اصلاح کیفیت نموده است.