شیعه یا مُحِبّ

” ما شیعه‌ی امیرالمؤمنین (ع) نیستیم، ما مُحِبّ هستیم ” ( به معنای خاص )
سال ۱۳۷۱ هجری شمسی

خدای متعال واحد عددی، نیست

“وحدانیت خدای متعال به معنای واحدِ عددی نیست.”

واحد بودن خدای متعال به این معناست که نمی‌شود برای او دوم فرض کرد ؛ حتی فرضش ممکن نیست.

یکِ عددی آنی را می‌گویند که می‌شود دوم و سوم داشته باشد.

امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: واحدٌ لا بعَدَد ؛ الأحَدُ بِلا تأویل عَدَد.

حقیقت ذات حق وجود محض است، هستی محض است، کمال محض است، بود محض است، محض کمال است.

حقیقت هستی بدون هیچ قید و شرطی می‌شود دو تا باشد یا نمی‌شود؟!
نمی‌شود.

مطلق یک حقیقت نمی‌شود دو تا باشد.

فرض دو تا از مطلق یک حقیقت ، یک فرض محال است.

مباحث توحیدی ۵

اصل توحید به معنی کلمه یافتنی است.

بیانات حضرت آیت الله محمد شجاعی (ره)
سال ۱۳۶۵ هجری شمسی

اسماء الهی در ارکان هستی

و باسمائک اللتی ملأت ارکان کل شئ

✅بیانات حضرت استاد در باره احاطه اسماء الهی بر هستی و تحلیل استدلالی و عرفانی آن با براهین محکم و انطباق آن با اعمال و معاصی انسان و ندامت و توبه

۱۳۶۷ هجری شمسی

ششمین سال ارتحال

برنامه ای به مناسبت ششمین سال ارتحال ملکوتی حضرت آیت الله محمد شجاعی

مراسم بزرگداشت رحلت حضرت استاد هر سال در تاریخ ۱۶ ربیع الاول از طرف بیت حضرت استاد برگزار می گردید ولی با توجه به شرایط و شیوع بیماری برگزاری مراسم سالگرد در سال ۱۴۰۰ امکان پذیر نخواهد بود.

ششمین سالگرد عروج ملکوتی

برنامه ای به مناسبت ششمین سال ارتحال ملکوتی حضرت آیت الله محمد شجاعی

مراسم بزرگداشت رحلت حضرت استاد هر سال در تاریخ ۱۶ ربیع الاول از طرف بیت حضرت استاد برگزار می گردید ولی با توجه به شرایط و شیوع بیماری برگزاری مراسم سالگرد در سال ۱۴۰۰ امکان پذیر نخواهد بود.